کارگران پیمانکاری آسفالت طوس در معدن چادرملوی یزد، نسبت به ناکافی بودن دستمزدها در سال جدید اعتراض کردند. این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا از شرایط شغلی و معیشتی خود انتقاد کردند. این کارگران که در روزهای اخیر، یک تجمع صنفی را نیز سامان داده بودند، می‌گویند: دستمزد مصوب شورای عالی کار به شدت ناکافی‌ست. با افزایش مزد امسال، نصف هزینه‌های زندگی هم تامین نمی‌شود. این کارگران برخورداری از خدمات رفاهی و انگیزشی را یکی دیگر از مطالبات خود می‌دانند و به عنوان نمونه به نواقص بیمه تکمیلی اشاره می‌کنند: بیمه تکمیلی که پیمانکار مربوطه با آن قرارداد بسته است، خدمات مکفی و مناسب ارائه نمی‌کند. این کارگران می‌گویند: انتظار داریم مدیریت چادرملو به وضعیت کارگران پیمانکاری با دقت بیشتر رسیدگی کند. ما کارگران پیمانکاری که کارمان در این شرکت، تعمیر و نگهداری است و تعدادمان حدود دو هزار نفر است، در سخت‌ترین شرایط با کمترین حقوق و امکانات و غالباً دور از خانواده کار می‌کنیم. این شرایط باید تغییر کند.