بازنشستگان کارگری در نامه‌ای به وزیر کار و در تشریح مطالبات خود، خواستار ابطال مصوبه مزدی کارگران در سال جاری شدند.

به گزارش ایلنا، در ابتدای این متن آمده است: حال که صدای ما بازنشستگان تامین اجتماعی شنیده شده و با توجه به اقتضائات زمانه، اقدام به تشکیل کارگروهی در رابطه با مشکلات، معوقات و مطالبات کرده‌اید، تقاضا داریم به اصلی‌ترین خواسته‌های ما رسیدگی شود.

در ادامه این نامه خواسته‌های بازنشستگان به ترتیب اولویت به این شرح بیان شده است: لغو و ابطال مصوبه غیرقانونی مزدی شورای عالی کار و اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار، اجرای همسان‌سازی دائمی حقوق بازنشستگان، اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی با توجه به ضریب مستمری در زمان بازنشستگی، اجرای ماده ۵۴ قانون الزام درمان، اصلاح احکام بازنشستگان سال‌های ۸۶ و ۸۷ با توجه به ماده ۷۷، پرداخت معوقات متناسب‌سازی از زمان اجرا تاکنون و تصویب ماده واحده‌ای در مجلس به منظور پرداخت عیدی برابر با شاغلین برای بازنشستگان تامین اجتماعی.