یک منبع کارگری از تعدیل دو نماینده صنفی کارگران کارخانه «نخ البرز» به دلیل پیگیری مطالبات صنفی کارگران خبر داد.

به گزارش ایلنا، «محمدعلی رجبی» و «حمید پیغان» دو کارگر قراردادی و نماینده صنفی کارگران شرکت «نخ البرز» واقع در شهرک صنعتی البرز قزوین هستند که از ابتدای اردیبهشت ماه جاری تاکنون اجازه حضور در محل کار خود را نداشته‌اند. به گفته این منبع خبری، دوره اول شورایی این دو کارگر از سه ماه پیش آغاز شده و دو ماه به پایان قرارداد کاری آنها باقی مانده اما کارفرما با ادعای عدم نیاز در روز یکم اردیبهشت ماه درصدد تعدیل این دو کارگر برآمده است. طبق این گزارش دلیل اصلی تعدیل این دو کارگر، پیگیرهای صنفی مسائل کارگران بوده است. آقای رجبی با ۱۸ سال و آقای پیغان با ۱۱ سال سابقه کار مدت‌ها پیش از سوی کارگران نخ البرز مسئول پیگیری مطالبات صنفی کارگران شدند و بخش زیادی از مطالبات کارگران این کارخانه مربوط به تعدیل گروهی کارگران و تامین امنیت شغلی آنها بوده است. بنا بر این گزارش، در این کارخانه حدود ۴۰۰ کارگر مشغول کارند که از دی ماه سال ۱۴۰۱ طی چند مرحله حدود ۲۰۰ نفر از کارگران سالن یک و سه ریسندگی با قراردادهای یک ماهه به دلیل افت و کاهش تولید از کار بیکار شدند. در ادامه حدود ۵۷ کارگر دیگر از سالن شماره سه بیکار شدند که با پیگیری‌های اعضای شورای صنفی، کارگران سالن شماره سه بازگشت به کار شدند.

«عیدعلی کریمی» دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با تایید تعدیل دو کارگر شرکت نخ البرز که منتخبان کارگران در شورای اسلامی کار این شرکت محسوب می‌شوند، گفت: متاسفانه اخیرا رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی کارگران شرکت نخ البرز به دلیل پیگیری حقوق همکاران با برخوردهای سلیقه‌ای اخراج شده‌اند. او با بیان اینکه تمامی فعالیت‌های اعضای شورای اسلامی کار کارخانه نخ البرز جنبه صنفی و قانونی داشته، افزود: در کارخانه نخ البرز شمار زیادی کارگر مشغول کارند که خواستار بازگشت به کار همکاران خود هستند. کریمی با بیان اینکه نمایندگان کارگران باید قادر باشند از حقوق کارگران دفاع کنند و نگران امنیت شغلی خود نباشند، تصریح کرد: حتی اگر کارفرما با استناد به اتمام قرارداد کارگر بخواهد این دو را به علت همسو نبودن با خود اخراج کند، نماینده کارگر می‌تواند به اداره کار شکایت کند و در صورتی که تاریخ اعتبارنامه وی منقضی نشده باشد، ادارات کار ملزم هستند که رای را به نفع وی  صادر کنند. وی با بیان اینکه نمایندگان کارگری منصوب کارفرما نیستند، تصریح کرد: ماده ۱۶ آیین‌نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود و وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه‌ها شرایط لغو اعتبارنامه نمایندگان کارگران را تشریح کرده است.