معلمان در شهرهای مختلف مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند

 

 

تعدادی از معلمان روز گذشته مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، معلمان چند شهر ازجمله شوش، اهواز، اراک و کرمانشاه در اعتراض به وضعیت بد معیشتی، اجرای نادرست نظام رتبه‌بندی، کالایی شدن آموزش و محدود شدن مطالبه‌گری، مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند.

این معلمان می‌گویند: بسیاری از وعده‌های دولت ناکام مانده است و اراده‌ای برای تحقق آنها نیست. آموزش و پرورش رایگان و معیشت شایسته برای معلمان، هیچ‌یک محقق نشده است.