کارگران ابنیه فنی راه‌آهن کرمان در محور بافق تا شورگز بم، به عدم پرداخت حقوق معوقه‌ و ادامه مشکلات خود اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، این کارگران در اعتراض به تداوم مشکلات خود و دستمزدهای پایین دست از کار کشیدند.

به گفته آنها، در این محدوده ریلی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ کارگر مشغول کارند که پیمانکار حدود ۱۰ سال به کارگران سنوات پرداخت نکرده است.

کارگران معترض با بیان اینکه کارفرما وعده پرداخت سنوات را داده، اظهار داشتند: با پایان قرارداد کاری، کارفرما دو نوع قرارداد برای کارگران تنظیم کرده بود که هیچ‌یک از آنها مورد تایید کارگران و اداره کار قرار نگرفت.

آنها موارد دیگر مشکلات کارگران ابنیه فنی کرمان را لزوم تسریع در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای افزایش حقوق و پرداخت مطالبات عرفی و مناسبتی عنوان کردند که کارفرما از پرداخت آنها خودداری می‌کند.

کارگران ابنیه فنی راه‌آهن کرمان با بیان اینکه در جریان اعتراضات سه روز گذشته، برخی مسئولان قول مساعد برای رسیدگی به مشکلاتمان را داده‌اند، گفتند: از آن زمان تاکنون اتفاقی نیفتاده و کارفرما هنوز به وعده خود عمل نکرده است.