کارگران پروژه‌ای و شرکتی پارس جنوبی همچنان با برگزاری تجمعات اعتراضی، پیگیر مطالبات صنفی خود هستند. به گزارش ایلنا، کارگران معترض پارس جنوبی مهم‌ترین خواسته‌های خود را افزایش 79درصدی دستمزد، سیستم 20 روز کار و 10 روز مرخصی و رفع تبعیض و آزادی تشکل‌یابی عنوان می‌کنند. در عین حال، تلاش مدیرعامل منطقه ویژه پارس جنوبی برای «جایگزین کردن کارگران معترض» با کارگران جدید به سرانجام نرسیده است. کارگران پروژه‌ای پارس جنوبی می‌گویند: تا زمان رفع تبعیض و برقراری عدالت مزدی به مطالبه‌گری خود ادامه می‌دهیم.