نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با مصوبه مجلس در بحث اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی حدود ۵۰۰هزار کارگر بیمه خواهند شد و پیش‌بینی می‌شود این قانون ظرف دو ماه آینده به مرحله اجرا برسد. ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا درباره زمان اجرای طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، بیان کرد: مجلس پس از تصویب این طرح سه ماه فرصت در نظر گرفته تا آیین‌نامه اجرایی آن تهیه و به تصویب برسد. این آیین‌نامه باید تمام و کمال مفاد قانون را دربربگیرد. وی ادامه داد: لذا ابتدا باید آیین‌نامه به اتمام برسد تا ببینیم چه میزان قانون در آن لحاظ شده است. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: اکنون مجلس در حال دنبال کردن این موضوع است. اگر در جایی لازم باشد اصلاحاتی صورت گیرد در اسرع‌وقت این کار انجام خواهد شد تا قانون روی زمین نماند. حتی یک طرح دو فوریتی برای اصلاح در مجلس آماده شده اما ما گفتیم اعلام وصول نشود و اگر لازم شد خود کمیسیون اجتماعی به این موضوع ورود پیدا کند. نماینده گرمی در مجلس با بیان اینکه ۵۰۰هزار کارگر بر اساس این قانون بیمه خواهند شد و این مصوبه هدیه بزرگی برای کارگران ساختمانی بود، تصریح کرد: کارگران اقشار مظلومی هستند و اجازه نمی‌دهیم حق آنان ضایع شود. سه ماه برای تهیه آیین‌نامه اجرایی فرصت داده شده که اکنون یک ماه از این سه ماه گذشته و پیش‌بینی می‌شود ظرف ۴۵ روز آینده این قانون به مرحله اجرا برسد.