کارگران پیمانکاری پتروشیمی چوار ایلام از ادامه اعتراضات صنفی خود خبر دادند.

به گزارش ایلنا و به گفته این کارگران، تعدادی از کارگران پیمانکاری در روزهای اخیر ممنوع‌الورود شده‌اند و کارفرما به شرط دادن تعهد، اجازه ورود آنها را به مجموعه می‌دهد.

کارگران می‌گویند که اعتراض ما به اجرایی نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل و پایین بودن دستمزدهاست و تا این طرح اجرایی نشود، از مطالبه‌گری دست برنمی‌داریم.

این کارگران می‌گویند: بیش از یک سال است که درخواست اجرای طرح طبقه‌بندی داریم و نه تنها به خواسته ما توجهی نشده بلکه ما را ممنوع‌الورود کردند.

این کارگران که از ابتدای سال دستمزد نگرفته‌اند، حقوق خود را بسیار ناکافی و تبعیض‌آمیز توصیف می‌کنند و از اداره کار و مقامات استان درخواست دارند به این مساله با جدیت ورود کنند.