بازنشستگان کارگری در چند شهرستان ازجمله رشت، اصفهان و کرمانشاه روز گذشته با تجمع مقابل ادارات تامین اجتماعی، خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود براساس قانون شدند.

به گزارش ایلنا، این بازنشستگان مهم‌ترین مطالبه خود را افزایش مستمری‌ها به اندازه خط فقر و هزینه‌های زندگی می‌دانند و می‌گویند: در 40 روز سپری شده از سال جدید، همه کالاها و خدمات گران شده است.

بازنشستگان کارگری می‌گویند: باید ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرا شود چون افزایش ۲۱ و ۲۷درصدی حقوق، قانونی نیست.