روز گذشته (ششم اردیبهشت) جمعی از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اعتراض به تعرفه‌گذاری و پرداختی‌ها تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، این پرستاران می‌گویند: چرا مسئولان وزارت بهداشت صدای پرستاران را نمی‌شوند و پاسخگوی خواسته‌های آنها نیستند؟

پرستاران شیراز خواسته مهم خود را «اجرای صحیح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» و «رفع تبعیض در نظام درمانی» عنوان می‌کنند و می‌گویند: وعده‌های مسئولان برای بهبود معیشت پرستاران همگی توخالی بوده است.