گزارش‌های مرکز آمار حکایت از این دارد که سمنان، ایلام و بوشهر کمترین نرخ بیکاری و کردستان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری بیشترین نرخ بیکاری را دارند. به گزارش تسنیم، بررسی وضعیت بیکاری در استان‌های کشور بیانگر این است که پس از استان سمنان با ۵.۷درصد بیکاری، استان‌ ایلام با ۶.۸درصد در رتبه دوم کمترین نرخ بیکاری زمستان ۱۴۰۱ قرار دارد و سپس استان‌های بوشهر، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد به طور مشترک نرخ بیکاری ۷.۳درصد دارند. بیشترین نرخ بیکاری هم مطابق گزارش‌های مرکز آمار برای کردستان با ۲۰.۵درصد، کرمانشاه با ۱۵.۱ و چهارمحال و بختیاری با ۱۳.۵درصد است.