روز گذشته (۲۱ فروردین ماه) جمعی از بازنشستگان رشت مقابل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان گیلان تجمع کردند. به گزارش ایلنا، حاضران در تجمع، دلیل اعتراض خود را «مخالفت اداره کار با اجرای تصمیم مجمع عمومی کانون بازنشستگان برای عزل هیات مدیره که تراز مالی‌اش رد شده» عنوان کردند. آنها از اداره کار خواستند دست از حمایت یک‌جانبه از هیات مدیره کانون رشت بردارد و اجازه بدهد متن صریح قانون و به طور مشخص اساسنامه این تشکل اجرا شود.