وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تصویب حق مسکن کارگران در هیات وزیران تاکید کرد: کمک هزینه ۹۰۰هزار تومانی مسکن کارگران از فروردین امسال باید به کارگران پرداخت شود. به گزارش ایسنا، صولت مرتضوی اظهار کرد: با موافقت و تصویب هیأت وزیران مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در سال جاری ۹۰۰هزار تومان شد که از فروردین ماه امسال باید به کارگران پرداخت شود.