عضو شورای اسلامی کار پلی‌اکریل اصفهان خواستار توجه به سبد معیشت واقعی در مذاکرات مزدی امسال شد. به گزارش ایلنا، علیرضا خرمی با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد مطابق با سبد معیشت حداقلی، حق مسلم کارگران است، می‌گوید: کارگران چشم‌انتظار نتیجه جلسات کمیته دستمزد و نهایی شدن رقم سبد معیشت هستند اما شاهدند که نمایندگان کارفرمایان و دولت چطور فرار رو به جلو دارند و از واقعیات و مشکلات کارگران شانه‌خالی می‌کنند.

او اضافه می‌کند: دولت هر ساله با عددسازی در زمینه تعیین نرخ تورم کلاه گشادی سر کارگران گذاشته و سفره کارگران را کوچک‌تر کرده اما در نهایت تمام مشکلات اقتصادی را به گردن افزایش مزد سالیانه کارگران انداخته‌اند. این در حالی‌ست که سال به سال معیشت بحرانی‌تر شده است.

خرمی با بیان اینکه کارگران از نمایندگان دولت می‌خواهند که امسال برخلاف سال‌های قبل، سبد معیشت را درست محاسبه کنند، به قانون احترام بگذارند و ماده ۴۱ قانون کار را به درستی و کامل اجرا کنند، اضافه می‌کند: شکی نیست که سبد معیشت به بیش از 20میلیون تومان رسیده و هزینه‌ها و تورم روزانه افزایش می‌یابد. درآمدها ریالی است ولی خرج‌ها دلاری شده و در این شرایط باید قانون اجرا شود. به گفته عضو شورای اسلامی کار پلی‌اکریل اصفهان، امروز فقط هزینه حداقلی خورد و خوراک یک خانواده ۴ نفره نزدیک 10میلیون تومان است و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۰۰درصد تورم داشتیم یعنی اگر حقوق کارگران ۱۰۰درصد رشد کند تازه به ابتدای سال ۱۴۰۱ می‌رسیم نه ۱۴۰۲ که مشخص نیست چقدر تورم جدید خواهیم داشت.

او ادامه می‌دهد: مشخص شده که کمیته مزد شورای عالی کار نمی‌خواهد واقعیت سبد معیشت را بپذیرد ولی اگر سبد معیشت محاسبه نشده و دستمزد مطابق آن تعیین نشود، کارگران که جمعیتی بیش از ۶۰درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، نابود می‌شوند و با این افزایش قیمت‌ها، باید نظاره‌گر فرورفتن روزانه خود به زیر خط فقر مطلق باشند. خرمی می‌گوید: انتظار کارگران این است که افزایش دستمزد منصفانه، قانونی و برابر نظر کارشناسان بی‌طرف باشد. دولت از نقش کارفرمایی خود فاصله بگیرد و اجازه بدهد که قانون حکم‌فرمایی کند.