یک کارشناس حوزه کار گفت: معتقدم این تاکتیک که در مذاکرات مزدی روی رقمی مشخص متمرکز شویم و فشار بیاوریم کارساز نیست و با روح سه‌جانبه‌گرایی همخوانی ندارد. باید تلاش کنیم که حداقل‌های معیشتی را برای کارگران تامین و قدرت خرید آنها را حفظ کنیم. حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخی شائبه‌ها که دستمزد ۱۴۰۲ بدون گزارش کمیته مزد تعیین می‌شود، گفت: مذاکرات دستمزد معطل تعیین سبد معیشت شده است. اگر اعتقاد به تعیین هزینه سبد معیشت وجود ندارد، باید به رقم نرخ تورم و خط فقر که هر دو در حوزه حاکمیت و اداره دولت تعیین می‌شوند، اعتنا کنیم. دو ماه قبل خط فقر در گزارش منتشر شده وزارت کار حدود  ۱۵میلیون تومان اعلام شد که می‌تواند مبنای شروع کار باشد. وی در پایان به مکاتبه وزارت کار با برخی استان‌ها برای محاسبه هزینه‌های سبد معیشت کارگران اشاره کرد و گفت: در شرایط حاضر نمی‌توانیم حتی در یک نقطه هم مزد منطقه‌ای را اجرا کنیم. باید از وقت‌کشی در تعیین دستمزد بپرهیزیم زیرا کشور شرایط اقتصادی برای اجرای چنین طرحی را ندارد. کارگران چشم‌انتظار مشخص شدن دستمزد سال آینده هستند و نمایندگان گروه کارگری باید اهتمام جدی برای تحقق این هدف داشته باشند تا نگرانی جامعه کارگری برطرف شود.