بیش از هزار کارگر با امضای کارزاری خواستار عودت تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس شدند. این تبصره مربوط به افزایش مزد کارگران دولت است که برخلاف مقررات قانونی، توسط دولت تعیین شده است. به گزارش ایلنا، در متن این کارزار آمده است: «کلیه کارگران مانند کارگران شاغل در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی وفق مواد ۱، ۲ و ۵ مکلف به تبعیت از قانون کار بوده و افزایشات مزدی آنان نیز وفق مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود. متأسفانه مجلس با تصویب تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت، کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی را نه تنها از مصوبات مزدی ماده ۴۱ قانون محروم کرد، بلکه به تبع آن کارگران فوق از کلیات قانون کار و حقوق مکتسبه سال‌های سپری شده نیز محروم خواهند شد و این برخلاف قانون اساسی و قانون کار است. لذا خواهشمند است نسبت به عودت مصوبه تبصره ۱۲ لایه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس جهت اصلاح در انطباق با قانون و منافع و مصالح کارگران اقدام کنید».