یک کارشناس بازار کار گفت: نمایندگان کارگران در روزهای تنفس جلسات شورای عالی کار باید از پشتوانه و  پتانسیل اجتماعی کارگران و بازنشستگان استفاده کنند. حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: تعیین کف حقوق ۱۰ میلیون تومانی کارگران و افزایش بیش از ۳۰درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، قابل پیش‌بینی و تحقق است. وی افزود: ضمن احترام به کارفرمایان، طرح دولت در ارائه بن‌کارت و کارت الکترونیکی کالاها با اعلام خود دولت شکست خورده و صحیح نیست این موضوع در جلسات برای جبران دستمزد مجددا مطرح شود. حاج‌اسماعیلی متذکر شد: موضوع دستمزد منطقه‌ای هم به‌دلیل عدم وجود زیرساخت‌ها یک طرح آرمانی است و مطرح شدن آن در جلسات شورای عالی کار بیشتر حاشیه‌سازی است. وی یادآور شد: کارگران و بازنشستگان باید نسبت به همبستگی صنفی و حمایت از چانه‌زنی‌های صنفی در مسأله دستمزد اقدام کنند. این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: طی چهار دهه گذشته هیچ وقت نحوه ورود کارگران به مباحث صنفی و استفاده از ابزارهای چانه‌زنی برجسته نبوده و شاهد انعکاس آن نبودیم.