نیروهای علوم پزشکی در برخی استان‌ها از احتمال تعدیل در روزهای پایانی سال ابراز نگرانی کردند. برخی از نیروهای علوم پزشکی استان‌های غربی کشور در گفت‌وگو با ایلنا می‌گویند: چند روز بعد از تصویب طرح ساماندهی در مجلس، زمزمه‌های تعدیل به گوش می‌رسد. در طرح ساماندهی، نیروهای دستگاه‌های اجرایی با بیش از دو سال سابقه بیمه تبدیل وضعیت می‌شوند اما برخی پیمانکاران شروع به تعدیل نیروها با بیش از دو سال سابقه کار کرده‌اند و برای آنها نامه تسویه و پایان کار زده‌اند. این افراد تاکید می‌کنند: انتظار داریم تا زمان ابلاغ طرح ساماندهی، بر عملکرد پیمانکاران و واسطه‌ها و همچنین نهادهای اجرایی نظارت شود. وزارت کار به میدان بیاید و اجازه ندهد برای نیروهای طرحی و شرکتی پایان کار بزنند. به گفته آن‌ها، نیروها در برخی استان‌ها در آستانه تعدیل هستند و کارفرمایان از فرصت زمانی تا زمان ابلاغ طرح سوءاستفاده می‌کنند.