شماری از کارگران صنایع بسته‌بندی داروگر رشت گفتند: فعالیت خطوط تولیدی که از چندین ماه پیش به حداقل کاهش یافته بود اخیرا با سه خط (از ۴ خط) تولیدی، سرعت گرفته و کارگران در آن مشغول فعالیت هستند. به گزارش ایلنا، این کارگران با یادآوری اینکه به دلیل کمبود منابع مالی و سایر مشکلات، از چند سال قبل با چالش روبه‌رو هستیم، افزود: دلیل پرداخت نشدن معوقات مزدی کارگران، کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی به دلیل کاهش حداقلی فعالیت تولیدی و نیروی کار کارخانه است. به گفته کارگران، تعداد کارگران این کارخانه در ابتدای سال جاری به ۷۰ نفر می‌رسید اما با تداوم مشکلات کارخانه در حال حاضر تعداد کارگران به ۴۰نفر کاهش یافته است. کارگران با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین دغدغه ما پرداخت معوقات مزدی است، افزودند: حقوق ماه‌های مهر، آبان، آذر و دی را طلبکاریم و آخرین حقوقی که دریافت کرده‌ایم مربوط به حقوق شهریور ماه بود که با تاخیر چهار ماهه ۱۷ بهمن ماه به حساب کارگران واریز شد.