صبح دیروز (۲۴ بهمن ماه) گروهی از کارگران شهرداری ایلام در ادامه پیگیری مطالبات مزدی خود تجمع اعتراضی برپا کردند. به گزارش ایلنا و به گفته این کارگران، از اردیبهشت ماه مطالبات مزدی آنها پرداخت نشده و روزبه‌روز بر بدهی‌های کارگران شهرداری ایلام افزوده می‌شود. در عین حال راه‌حل مناسبی از سوی مسئولان شهری مشاهده نمی‌شود. این کارگران افزودند: طی ماه‌های گذشته برای پیگیری مطابات صنفی خود به چند نهاد دولتی و غیردولتی مراجعه کردیم اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.این عده گفتند: تصور ما این بود که مسئولان شهری پیگیر وضعیت مطالباتمان خواهند شد. در حال حاضر وضعیت مالی کارگران مناسب نیست و از تامین معاش خود ناتوان شده‌ایم. انتظارمان این است که مسئولان استانی به این مساله ورود کنند.