در نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعضای شورای عالی نظام پرستاری کشور، احیای جایگاه پرستاری در تامین اجتماعی و نیز پیگیری بحث بازنشستگی پیش از موعد پرستاران مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، در این نشست که تا ساعات پایانی شامگاه هشتم بهمن ادامه داشت، پرستاران شاغل در بیمارستان‌های تامین اجتماعی و بخش خصوصی حضور داشتند. یکی از پرستاران شاغل در تامین اجتماعی در این رابطه می‌گوید: مهم‌ترین مطالبه ما، حل مساله بازنشستگی پیش از موعد است که به‌رغم پیگیری‌های مکرر همچنان به عنوان یک معضل باقی مانده و نمی‌توانیم از این امکان استفاده کنیم. ما این مساله را با وزیر کار مطرح کردیم و خواستار رسیدگی جدی شدیم.

پرستاران بخش خصوصی نیز بر لزوم رفع تبعیض، پرداخت به موقع کارانه‌ها و فوق‌العاده خاص و همچنین تعرفه‌گذاری عادلانه و صحیح تاکید کردند و اعلام کردند باید تبعیض در نظام درمانی کشور برچیده شود.

در این نشست که «هاشم موسوی» مدیرعامل تأمین اجتماعی نیز حضور داشت، تصمیماتی درحمایت از جایگاه پرستاران اتخاد و مقرر شد که کارگروه مشترک تأمین اجتماعی و سازمان نظام پرستاری برای پیگیری اجرای قوانین پرستاری و به‌روزرسانی و اصلاح ضوابط و مقررات فرآیندهای موجود تشکیل شود.