هفته زن در حالی به پایان رسید که خبری از تصویب حتی یک مصوبه یا تصمیم برای زنان کارگر نبود.

به گزارش ایلنا، «سیمین یعقوبیان» فعال کارگری در این باره می‌گوید: برای بزرگداشت جایگاه بانوان، فقط هفته‌ای را در سال به عنوان هفته زن در نظر گرفته‌اند اما کسی نمی‌پرسد آیا شان و کرامت بانوان در محیط رعایت می‌شود؟

او می‌گوید: مبالغی در سرانه رفاهی بانوان شاغل در دستگاه‌های دولتی تعریف شده و بنابر نوع استخدام، از پرداخت‌های نقدی تا سبدهای کالایی مختلف نصیب آنان می‌شود که از محل بیت‌المال هزینه می‌شود و قاعدتاً متعلق به آحاد جامعه است. چرا در بخش خصوصی برای بانوان هزینه نمی‌شود؟! وزارت کار به عنوان متولی بخش خصوصی، چه دستورالعملی در این حوزه صادر کرده است؟ جالب است که بانوان شاغل در وزارت کار از شرایط تعریف شده بهره می‌برند ولی متاسفانه در شرکت‌های خصوصی هیچ خبری از تعریف یک سرانه ثابت برای خانم‌های شاغل وجود ندارد.

یعقوبیان اضافه می‌کند: برای زنان کارگر، هیچ ردیف پرداختی وجود ندارد و حتی دستمزد را هم کامل نمی‌گیرند.

او تاکید می‌کند: در برخی بخشنامه‌ها و قوانین استاندارد که توسط اتوکشیده‌ها تدوین می‌شود، شرایط استانداردی برای کارگران بانو به چشم نمی‌خورد گویا اهمیتی ندارد که یک زن در بخش خصوصی چگونه برای یک لقمه نان می‌جنگد. مزایا برای زنان تراز متوسط و بالاتر است و به فکر بهبود زندگی زنان کارگر که زیر فشارهای گوناگونند، نیستند.