گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار از سهم اشتغال بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد، سهم اشتغال بخش خدمات در بهار و تابستان سال گذشته ۴۸.۸درصد بوده در حالی‌که در پاییز ۱۴۰۰ به ۴۹.۹درصد رسیده و در فصل زمستان به ۵۱.۹درصد افزایش یافته که نشان از رشد تعداد شاغلین و سهم اشتغال این بخش دارد. در همین حال سهم اشتغال بخش کشاورزی در فصول بهار و تابستان به ترتیب ۱۷.۹ و ۱۷.۴درصد بوده و در پاییز و زمستان به ۱۵.۴ و ۱۴.۵درصد کاهش یافته که ناپایداری شرایط جوی و ‌آب و هوایی، کاهش نزولات آسمانی، خشکسالی‌ و کاهش فعالیت‌های کشاورزی در فصول سرد سال در این امر بی‌تاثیر نبوده است. «حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با ایسنا، معتقد است: دلیل بالا بودن آمار اشتغال بخش خدمات، ‌سرمایه‌گذاری اندک،‌ ریسک کمتر آن در مقایسه با بخش‌های دیگر و خدماتی بودن اقتصاد است. او با بیان اینکه هزینه ایجاد شغل در بخش صنعت بالا و گران است، می‌افزاید: در بخش صنعت به دلیل استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات، نیروی انسانی کمتر به‌کار گرفته می‌شود در نتیجه سهم اشتغال این بخش به‌رغم اهمیت بالای صنعت نسبت به بخش خدمات پایین‌تر است. در بخش کشاورزی هم به دلیل خشکسالی‌های اخیر و مکانیزه شدن فعالیت‌ها بخش اعظمی از نیروهای کار دچار بیکاری می‌شوند لذا بخش خدمات به دلیل هزینه کم و ریسک پایین نسبت به دو بخش کشاورزی و صنعت جذابیت بیشتری برای جویندگان کار دارد.