عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور می‌گوید: قبلاً می‌گفتیم مردم نان و پنیر یا ماست و خیار و گوجه فرنگی استفاده کنند اما الان می‌بینیم که یک کیلو پیاز حدود ۳۰هزار تومان است. سوال من این است که یک کارمند و کارگر چطور باید از پس این هزینه‌ها برآیند؟

اصغر سلیمی به رویداد ۲۴ گفت: دولت سیزدهم پیش از شروع کار، شعار‌های بزرگی در حوزه اقتصاد داد. تحقق شعار‌های بزرگ، نیاز به دولتمردان بزرگ دارد یعنی باید کسانی این شعار‌ها را بدهند که در تحلیل مسائل، سیاست‌گذاری و اجرای آن، حرف برای گفتن داشته باشند. او افزود: اکنون می‌بینیم که در عمل، دولت سیزدهم با شعار‌هایی که داده بود، فاصله زیادی دارد. در حوزه مسکن، دولت شعار ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال را داده بود اما می‌گویم اگر یک صفر آن را هم برداریم و به عدد ۴۰۰هزار مسکن هم برسیم و دولت آن را انجام دهد، باز هم می‌توانیم بگوییم خوب است.