مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از پرداخت وام ۵ میلیون تومانی به مستمری‌بگیران این صندوق خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، بیت‌الله برقراری با اشاره به بدهی انباشته شده دولت‌ها به این صندوق گفت: از سال ۸۴ تا امروز بدهی ۱۰هزار میلیارد تومانی به صندوق طرح شده که از این رقم ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن کاملاً مشخص است. انتظار ما این است که دولت سهام یکی از شرکت‌های خوب را در اختیار صندوق قرار بدهد تا بتوانیم شرایط خوبی را به لحاظ پایداری در صندوق داشته باشیم و این امر می‌تواند موجب پایداری ۵۰ ساله صندوق شود. وی گفت: برای نخستین بار ۲۲هزار فقره وام به مستمری‌بگیران صندوق با اعتبار ۹۶۰ میلیارد ریال پرداخت شد که وام پرداختی برای هر فرد ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. برقراری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که برای نخستین بار عملیاتی شد، موضوع پوشش بیمه تکمیلی بود که این مسأله به تدریج گسترش پیدا خواهد کرد.