روز گذشته، رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کرد و این مساله تمام طرح‌های در دستور ازجمله طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولتی را تحت‌الشعاع قرار داد. به گزارش ایلنا، «رامین اناری» نماینده کارگران قراردادی و شرکتی کشور با انتقاد از به تعویق‌ افتادن‌های مکرر این طرح می‌گوید: بررسی طرح ساماندهی باز هم به تعویق افتاد و رئیس مجلس اعلام کرد یکشنبه آینده، کار بررسی طرح ادامه خواهد یافت. این فعال کارگری اضافه می‌کند: مخالفت دولت همچنان ادامه دارد که اگر غیر از این بود طرح ساماندهی که یک مطالبه ملی‌ست تا امروز مصوب می‌شد. کارگران دولت همچنان تا یکشنبه در انتظار تصویب این طرح خواهند ماند.