ورود به بحث دستمزد ۱۴۰۲ کارگران تا پایان ماه

با وجود فرارسیدن روزهای پایانی دی ماه هنوز خبری از شروع مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ نیست. «آیت اسدی» نماینده کارگران در شورای عالی کار در این رابطه می‌گوید: نشست بعدی شورای عالی کار قرار است در روزهای پایانی دی ماه برگزار شود. او می‌گوید: نمایندگان کارگری در نشست قبلی پیشنهاد دادند اولین موضوع جلسه بعدی شورای عالی کار، بحث دستمزد باشد که وزیر نیز با این درخواست موافقت کرد. انتظار داریم در نشست این ماه، با جدیت به بحث دستمزد ۱۴۰۲ ورود شود و کمیته دستمزد نیز شروع به کار کند. به گفته این نماینده کارگری، محاسبه سبد معیشت ۱۴۰۲ الزامی‌ست و بدون سبد معیشت، بحث‌های مزدی هیچ پایه و اساسی ندارد.