وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به عنوان کوچک‌ترین عضو این دولت، اعلام می‌کنم شرمنده مردم هستیم زیرا مردم زیبنده خدمات بسیاری هستند که در همین راستا، دولت تمام قد وارد صحنه شده است. به گزارش ایرنا، صولت مرتضوی اظهار داشت: دشمن امروز جنگ ترکیبی راه انداخته، دیروز اعتراض را به اغتشاش تبدیل کرد و امروز می‌خواهد با جنگ اقتصادی شیرینی‌ها را بر کام ملت تلخ کند.