دولت لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد.به گزارش ایرنا، دولت با هدف ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی لایحه‌ای دوفوریتی تدوین کرد که براساس آن کولبران و ملوانان‌ تا ۵ سال مجاز به واردات کالا با پرداخت ۵درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند و از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف خواهند بود. در مقدمه این لایحه ۵ ماده‌ای آمده: مبادلات مرزنشینی ازجمله کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) در نواحی مرزی ازجمله راه‌های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان بوده ولی در سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنها با قوانین مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک‌سو منافع آنها از این طریق تامین نشده و از طرفی جریان‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا از این معافیت‌ها و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان سوء‌استفاده کرده و سود سرشار کسب کنند.