تعدادی از کارگران ابنیه فنی قم از تاخیر دو ماهه در پرداخت حقوق خود خبر دادند. این کارگران می‌گویند: کارگران شاغل در خطوط راه‌آهن ناحیه قم تقریبا هر ماه حقوق خود را با تاخیر دو ماهه دریافت می‌کنند.

به گزارش ایلنا، آنها با بیان اینکه تاخیر در پرداخت حقوق، کارگران ابنیه فنی قم را به تنگنا کشانده، افزودند: متاسفانه پیمانکار یک روز قبل از شب یلدا یک میلیون تومان علی‌الحساب از حقوق آبان ماه سال جاری را به حساب کارگران ابنیه فنی قم، آن هم با تاخیر دو ماهه واریز کرد.

این کارگران با طرح این سوال که چرا کارفرما به فکر معیشت و گذران زندگی کارگران تحت مسئولیت خود نیست، گفتند: با حضور پیمانکار در بخش‌های مختلف راه‌آهن، کارگران علاوه بر دریافت حداقل حقوق از بسیاری از مزایای قانونی، عرفی و مناسبتی هم محروم شده‌اند.

این کارگران ادامه دادند: در عین حال ما ثبات شغلی نداریم و امنیت شغلی‌مان در خطر است.