به گفته کارگران «داروگر رشت»، این عده در ۵ ماه گذشته و به دلیل کمبود منابع مالی موفق به دریافت مطالبات مزدی خود نشده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از این کارگران که اغلب دارای سوابق ۱۰ تا ۱۵ساله هستند، هر ماه این کارگران حقوق می‌گیرند اما آنچه دریافت می‌کنند مربوط به معوقات مزدی ماه‌های گذشته است. به عنوان مثال آخرین حقوقی که کارگران داروگر رشت دریافت کرده‌اند حقوق خرداد ماه بوده که در آذر ماه پرداخت شد. این کارگران افزودند: نگرانی ما از این است که با استمرار وضعیت فعلی کارخانه، معوقات مزدی در ماه‌های آینده افزایش پیدا کند.