تعدادی از مهمانداران شرکت راه‌آهن رجا خواستار اجرای طرح تجمیع و رفع تبعیض در پرداخت پاداش، حقوق و مزایای مزدی نسبت به کارگران ستادی و قرارداد معین خود شدند.

تعدادی از این افراد در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: بیش از هزار مهماندار در شرکت‌های حمل و نقل ریلی رجا به صورت پیمانکاری مشغول کارند که نسبت به‌ عدم اجرای طرح تجمیع و رفع تبعیض در پاداش، حقوق و مزایای مزدی نسبت به کارگران و کارکنان ستادی و قرار‌داد معین خود انتقاد دارند.

آنها با بیان اینکه همه ما تحت مسئولیت چندین شرکت پیمانکاری با حداقل حقوق و مزایا در نواحی و مناطق ریلی کشور مشغول کار هستیم، گفتند: خواستار اجرای طرح تجمیع و قرارگیری همه مهمانداران در این طرح هستیم ولی به‌رغم درخواست‌های مکرر، این طرح هنوز برای مهمانداران اجرایی نشده است.

آنها همچنین خواستار رفع تبعیض در پاداش، حقوق و مزایای مزدی و رفاهی نسبت به کارگران رسمی و ستادی شدند و افزودند: هرساله رجا به مهمانداران در کنار روسای قطارها و پرسنل ستادی خواربار و بسته‌ معیشتی تحویل می‌داد اما از یک سال پیش این پاداش‌ها به مهمانداران داده نمی‌شود و تنها نیروهای ستادی آن را دریافت می‌کنند.

طبق اظهارات مهمانداران شرکت رجا، جدا از بحث خواربار و بسته‌های معیشتی، در طرح پرداخت پاداش برای تمامی پرسنل سیر و حرکت، مهمانداران مستثنی شدند و پاداش به سایرین همانند رئیس قطار‌ها و پرسنل ستادی تعلق گرفت.