عضو کمیته بیمه و درمان زنجان درباره وضعیت درمان تأمین اجتماعی در این استان گفت: زنجان دو بیمارستان تأمین اجتماعی یکی در مرکز و دیگری در حاشیه دارد. یک پلی‌کلینیک و پنج درمانگاه هم در زنجان وجود دارد اما به شدت ضروت وجود یک دی‌کلینیک در زنجان احساس می‌شود. اکثر بیمه‌شدگان زمانی که به جراحی نیاز داشته باشند و آن خدمت در بیمارستان‌ها نباشد ناچار هستند به پلی‌کلینیک‌های خصوصی مراجعه کنند.

به گزارش ایلنا، مینا اکبری گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ما در زنجان‌ عدم وجود سنگ‌شکن است. تنها سنگ‌شکن در شهر ما وابسته به دانشگاه علوم پزشکی است که آن هم به دلیل مشکلات تأمین اجتماعی و دارایی کلا پلمپ شده است. به همین دلیل کارگران و بیمه‌شدگان وقتی با مشکلی مثل سنگ کلیه مواجه می‌شوند باید با آن درد به شهرهای

اطراف بروند.

وی گفت: مشکل دیگر ما در زنجان اسکان متخصصان غیربومی است. ما نمی‌توانیم حداقل‌ها را برای پزشکان خود فراهم کنیم تا جایی که حتی برای تامین محل اسکان آنها هم مشکل داریم.

عضو کمیته بیمه و درمان زنجان ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی در تعامل با تأمین اجتماعی ضعیف عمل می‌کند و متخصصان کمتری در اختیار تأمین اجتماعی قرار می‌دهد. به طور مثال ما یک متخصص اطفال داشتیم که روزی ۵۰ مورد پذیرش داشت که او را از مرکز برداشتند و به حومه فرستادند.

اکبری گفت: ما استان کوچکی هستیم و به پزشکان دسترسی نداریم. از تأمین اجتماعی می‌خواهیم در مورد تأسیس یک دی‌کلینیک در زنجان اقدامات لازم را انجام دهد.