مدیرعامل تامین اجتماعی گفت: چالش ناپایداری منابع ما با پوشش بیمه‌ای ۳۰درصد از جامعه که در حال حاضر از پوشش بیمه‌های اجتماعی خارج هستند، قابل رفع است. حل معضلات منطقه‌ای در زمینه توسعه خدمات که مورد مطالبه مردم است نیز با تکمیل پوشش بیمه‌ای قابل تحقق است. به گزارش ایسنا، موسوی گفت: قبل از انقلاب تنها ۲۰درصد از مردم کشور تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی بودند و امروز بیش از ۷۳درصد از اقشار جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند که ۵۳درصد از آنها تحت پوشش تأمین‌اجتماعی قرار دارند. البته باید برای تکمیل پوشش بیمه اجتماعی در کشور تلاش کنیم و پوشش بیمه اجتماعی را به ۱۰۰درصد برسانیم همان‌طور که در پوشش بیمه درمانی به ۱۰۰درصد رسیده‌ایم و این مسیر را باید ادامه دهیم. وی گفت: برای تکمیل پوشش بیمه‌ای باید همه مجموعه در کنار هم برای خدمت به مردم فعالیت کنند. باید برای افزایش ضریب پوشش بیمه‌ای تلاش کنیم و درهای تأمین‌اجتماعی را باید به روی مردم باز کنیم. تأمین‌اجتماعی در همه شرایط در کنار کارگران و کارفرمایان است. ما در ایام کرونا حدود ۳هزار میلیارد تومان تسهیل و بخشودگی جرایم را انجام دادیم.