بهره‌مندی از دستمزد عادلانه و مکفی، حق مسلم هر انسانی است

با فرارسیدن ماه‌های پایانی سال، بحث‌ها و اظهارنظرها در مورد دستمزد کارگران و میزان افزایش آن داغ می‌شود. امسال نیز به روال همیشه، بحث‌های جدیدی مطرح شده است. از یک‌سو اصرار دولتی‌ها و کارفرمایان برای بحث در مورد دستمزد منطقه‌ای در شورای عالی کار است و از سوی دیگر، گفتمان‌هایی مانند «مزد بهره‌وری» یا مزد شناور توسط دولتی‌هاست که به سطح آمده است. اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی که افزایش دستمزد امسال را یکی از عوامل تورم فعلی برشمرده، مزید بر علت شده است.

«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ضمن انتقاد از این گفتمان‌های نامربوط، حمله به حداقل دستمزد ناچیز کارگران را ناعادلانه‌ترین برخورد فرادستان در مقطع کنونی می‌داند و با اشاره به سطح پوشش زیر 30درصدی حداقل دستمزد می‌گوید: افزایش دستمزد براساس نرخ تورم واقعی و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قراردهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده ۴ نفره به راحتی تامین شود و این افزایش دستمزد، حق مسلم کارگران است. چگونه است که مقامات ارشد دولت، این واقعیت مسلم را نمی‌دانند و گاه و بیگاه این حق مسلم را زیر سوال می‌برند؟

این فعال کارگری اضافه می‌کند: افزایش دستمزد، تابع نرخ تورم است و معلول آن است. تا زمانی که تورم انباشته داریم و سبد معیشت مسیر صعود را طی می‌کند، باید دستمزد افزایش یابد. اگر کارگران و تشکل‌های کارگری روی این حق مسلم خود اصرار و پافشاری کنند، دولت‌ها مجبور به کاهش نرخ تورمی که خود خالق آن هستند، می‌شوند.

حبیبی تاکید می‌کند: افزایش قدرت خرید درگرو افزایش دستمزد سالیانه است و افزایش سالیانه به این معناست که نه یک بار بلکه چندین بار در طول سال باید دستمزد ترمیم شود. تا وقتی تورم صعودی‌ست و حداقل دستمزد به سبد معیشت نرسیده، این ترمیم باید تداوم داشته باشد.

به گفته این فعال کارگری، مزد توافقی، مزد براساس بهره‌وری و همچنین مزد منطقه‌ای، ابزاری برای نابود کردن شان و کرامت انسانی و رواج بردگی و استثمار است و راههایی‌ست برای از بردن چتر حمایتی قانون کار، بیمه و درمان تامین اجتماعی.

او با اشاره به گفته «جان مینارد کینز» اقتصاددان اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم که گفته «اگر می‌خواهید ملتی را نابود کنید، کم‌هزینه‌ترین، راحت‌ترین و پنهان‌ترین ابزار تورم است. یک تورم بلندمدت ایجاد کنید زیرا آرام‌‌آرام تمام بنیان‌های اخلاقی و اقتصادی آن ملت نابود می‌شود»، اضافه می‌کند: اگر می‌خواهند افزایش دستمزد در کار نباشد، باید تورم را مهار کنند ولی این معادله را برعکس نشان می‌دهند. افزایش دستمزد عامل تورم نیست بلکه این تورم است که افزایش دستمزد را الزامی می‌کند.