شامگاه دوشنبه، حقوق و مزایای آذر ماه ۱۴۰۱ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران نیروهای مسلح توسط بانک‌های عامل سپه و تجارت به حساب‌های بانکی واریز شد. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان که از مهر ماه مشمول ترمیم حقوق شده‌اند، ماه قبل مابه‌التفاوت مهر را گرفتند و این ماه، پایه حقوق ترمیم یافته به حساب‌شان واریز شد. مزایای مزدی از قبیل حق اولاد نیز برای این بازنشستگان ترمیم شده است. هر بازنشسته به طور متوسط حدود یک میلیون و 200هزار تومان افزایش حقوق داشته است.