نگرانی کارگران چینی زرین ایران از تعدیل نیرو در شرکت

 

 

جمعی از کارگران شرکت چینی زرین ایران از احتمال تعدیل کارگران در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال جاری، ابراز نگرانی کردند. این کارگران که در قسمت‌های مختلف این شرکت قدیمی کار می‌کنند، به ایلنا می‌گویند: در هفته‌های اخیر بحث‌هایی در ارتباط با تعدیل برخی از نیروها در ماه‌های آینده مطرح شده که به نگرانی کارگران دامن زده است. در ماه‌های اخیر هم تمام قراردادهای کارگران به قراردادهای یک ماهه تبدیل شده است. اگر کارگری قبل از این قرارداد شش ماهه داشت، حالا با خاتمه زمان آن با او یک ماهه قرارداد می‌بندند و این مساله موجب نگرانی‌ست. کارگران می‌گویند: در این شرکت نیروهایی هستند که سال‌ها سابقه کار دارند و به دلیل این بحث‌ها و مشکلات قراردادها، آینده خود را روشن نمی‌بینند. امیدواریم مدیران شرکت تمام نیروها را نگه دارند و قراردادهای بلندمدت با آنها منعقد کنند.