سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری گفت: تمامی مطالبات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با این صندوق و مطالبات بازنشستگان که اسناد آن به صندوق رسیده، بابت طرح جبران هزینه خسارت درمان، سریعا پرداخت و تسویه خواهد شد. به گزارش ایسنا، نعمت‌الله ترکی اظهار کرد: بر این اساس تمامی مراکز درمانی که تا پیش از این به دلیل عدم پرداخت مطالبات، قرارداد خود را معلق کرده و خدمات خود را به بازنشستگان این صندوق قطع کرده‌اند، باید ضمن برقراری دوباره خدمات خود به بازنشستگان، با ارائه مستندات مالی، مطالبات باقیمانده خود را دریافت کنند. ترکی همچنین تصریح کرد: مراکز درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد در طرح جبران هزینه خسارت درمان موظف هستند تمامی خدماتی که متعهد شده‌اند را به بازنشستگان و افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری به صورت کامل ارائه کنند. وی افزود: این صندوق متعهد است تا اگر مشکلی در زمینه تامین مالی و پرداخت نشدن مطالبات این مراکز وجود دارد در اسرع‌وقت به آن رسیدگی کند. سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه «مساله سلامت و درمان بازنشستگان در اولویت کاری قرار دارد»، گفت: به هیچ عنوان بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری نباید برای خدمات مورد نیاز خود در حوزه سلامت و درمان معطل بمانند یا پاسخی از سوی این مراکز دریافت نکنند.