نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تامین اجتماعی از آمادگی لازم برای پوشش بیمه‌ای یک میلیون و 200هزار کارگر ساختمانی در طول مدت دو سال برخوردار است، تاکید کرد که اگر آمار این کارگران افزایش پیدا کند باید بازه زمانی برای اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی را افزایش دهیم.

ولی اسماعیلی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت، در پاسخ به اینکه اگر اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس به تصویب برسد تامین اجتماعی به چه نحوی 14هزار میلیارد تومان اعتبارات لازم برای این بخش را تامین می‌کند در حالی‌که با 8 هزار میلیارد کسری بودجه مواجه است، گفت: اجرای این قانون به بیش از 14هزار میلیارد تومان اعتبارات نیاز دارد. ما در این اصلاحیه آوردیم که تمام یک میلیون و 200هزار نفر کارگر ساختمانی باید در یک پروسه دو ساله توسط تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

وی ادامه داد: تامین اجتماعی پذیرفته به شرط اینکه این مصوبه نهایی شود در مدت دو سال توانایی اجرای این قانون برای یک میلیون و 200هزار نفر کارگر ساختمانی را دارد و محاسبات لازم در این زمینه را انجام داده است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: البته اگر آمار کارگران ساختمانی به بیش از یک میلیون و 200هزار نفر برسد، تامین اجتماعی برای اجرای این مصوبه نیاز به زمان بیشتری خواهد داشت بنابراین چنانچه آمار این کارگران افزایش پیدا کند باید بازه زمانی برای اجرای این قانون را نیز افزایش دهیم.