نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزایش جدید حقوق کارمندان در حقوق پایه رخ داده و به اضافه‌کار و... نیز تعلق می‌گیرد. محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارمندان که از ابتدای مهرماه اعمال شده به اضافه‌کار تعلق نمی‌گیرد، گفت: افزایش حقوق‌ها در حقوق پایه رخ داده و همه چیز به آن تعلق می‌گیرد زیرا در جریان افزایش حقوق 3 هزار امتیاز به امتیاز کارمندان اضافه شده است. وی افزود: ترمیم حقوقی که از مهر ماه اعمال می‌شود، به مولفه‌های حقوقی مانند اضافه‌کار، سختی کار و... نیز تعلق می‌گیرد.