رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: به‌زودی دست‌فروشی به شغل رسمی در کشور تبدیل خواهد شد.

به گزارش ایرنا، امیر سیاح در نشست هم‌فکری درباره دست‌فروشی اظهار داشت: نگاه‌های متفاوتی نسبت به دست‌فروشی وجود دارد و اصناف آن را مزاحم و شهرداری آنها را سدکنندگان معابر می‌دانند.

وی افزود: در نگاه اقتصادی، دست‌فروشی اشتغال خرد است و باید آن را زمینه‌ساز مشاغل بزرگ بدانیم و بر این اساس در تلاشیم دست‌فروشی را به عنوان شغل رسمی بشناسیم.

«رحیم سرهنگی» رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی نیز گفت: قدمت و پایداری دست‌فروشی از بسیاری از مشاغل بیشتر است و ماهیت چندبعدی دارد.

وی افزود: وزارت کار معتقد است شغل شایسته امنیت شغلی دارد و درآمد مکفی و حفظ کرامت انسانی را فراهم می‌کند. راهبرد عملیاتی برای دست‌فروشی این است که تعاونی دست‌فروشان تشکیل شود و مدیریت آنها به دست دست‌فروشان باشد. همچنین پس از تشکیل تعاونی و انجمن، مشوق‌هایی برای پلتفرم‌های مختلف ایجاد می‌کنیم چون صرفاً داشتن مکان مناسب پاسخگو نیست.