مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، از حوزه درمان به عنوان پیشانی خدمات تامین اجتماعی نام برد.

به گزارش توسعه ایرانی، میرهاشم موسوی در جریان بازدید وزیر رفاه از پروژه ساختمان جدید بیمارستان شهید فیاض‌بخش گفت: حضور وزیر در اینجا برای این است که ما تجهیز قوا و رفع موانع کنیم و اختیاراتی واگذار کنیم و شرایط را به سمتی ببریم که در آینده‌ای بسیار نزدیک شاهد تکمیل و آغاز به کار این پروژه باشیم و به تعهدی که به مردم داده‌ایم، عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه حوزه درمان پیشانی خدمات تأمین‌اجتماعی است و مردم انتظار دارند که این خدمات را به نحو مطلوب از ما دریافت کنند، افزود: یکی از مشکلات ما در حوزه درمان، فرسودگی ابنیه درمانی است. از این جهت باید تلاش کنیم با نوسازی ابنیه که همزمان با استمرار ارائه خدمات انجام می‌شود، از این قصوری که در طول عمر سازمان تأمین‌اجتماعی به وجود آمده رهایی و زمان‌بندی دقیق در اجرای پروژه‌ها، به توسعه مطلوب خدمات درمانی بپردازیم.