وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مدیرعامل شستا به من اعلام کرد که 80 درصد درآمد و سوددهی شستا از ۲۰ درصد شرکت‌هایی است که اکثریت قاطع آنها تنها در مدیریت سهامی شستا هستند و ما روی آن مدیریتی نداریم! به این معنا که مدیریت دولت بهره‌وری لازم را ندارد و بیشتر سود و بهره‌وری شستا متعلق به واحدهایی است که دولت در آنها بنگاه‌داری نمی‌کند.

به گزارش ایلنا،  صولت مرتضوی، وزیرِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دیدار با کارآفرینان برتر که دیروز جمعه برگزار شد، با بیان اینکه دولت باید پای خود را از روی سیم تولید بردارد، گفت: شستا با رقابت علیه بخش خصوصی به خود ضربه می‌زند و شرکت‌های دولتی نباید به نقطه‌ای برسند که خود مانع توسعه تولید شوند. وی با تاکید بر اینکه بنای دولت حمایت از بخش خصوصی است، گفت: البته این کار بسیار مشقت‌بار است. مجموع سود شستا به نسبت منابع و ظرفیت بسیار پایین است و نرخ بهره‌وری اندک است، لذا ما تاکید بر ورود بخش خصوصی کارآمد داریم و بدون تقویت بخش تعاونی و بهبود خدمات بانکی و حضور بخش خصوصی  رشد اقتصادی ۸ درصدی وعده داده شده توسط دولت، میسر نخواهد بود. وزیر کار در ادامه با اشاره به اینکه ما مدیران بخش دولتی و خصوصی از ریسک نباید بترسیم، اظهار کرد: نظام از ما و بخش خصوصی و تولید حمایت خواهد کرد و نباید مایوس شویم. ما می‌دانیم کارفرمایی که گله دارد و تهدید به رفتن می‌کند، در دلش ایران را دوست دارد و با تمام وجود دوست دارد به کشور خدمت کند. ما باید فرصت دهیم تا در فعالیت‌های جهادی جاری در کشور موانع اشتغال و تولید رفع شود. مرتضوی با تاکید بر بانکداری پیوندی به عنوان راه‌حل مشکل تولیدکنندگان با بانک‌ها گفت: بانکداری پیوندی موجب خواهد شد تا سرمایه‌های خرد جوانان امکان تجمیع و حرکت با سمت تولید داشته باشند.

در این نشست کارآفرینان برتر کشور در زمینه موانع تولید شامل مقررات دست و پاگیر، بوروکراسی و کاغذبازی اداری، عدم توجه به سه جانبه گرایی در روابط کار، مشکلات کارآفرینان با سازمان تامین اجتماعی و مشکلات بانکی بنگاه‌ها مسائلی را مطرح کردند.