نمایندگان کارکنان شرکتی صداوسیما خواستار تصویب هرچه سریع‌تر طرح ساماندهی در مجلس شدند.

به گزارش ایلنا، اظهارات جدید رئیس مجلس درباره لزوم اخذ موافقت دولت برای ساماندهی استخدام کارکنان دولتی، موجی از نگرانی در میان نیروهای شرکتی نهادهای دولتی و عمومی سراسر کشور به وجود آورده است.

احمدی یکی از نیروهای شرکتی صداوسیما با بیان اینکه دو سال است منتظریم و هر روز وعده شنیده‌ایم، می‌گوید: اشاره به بار مالی طرح در حالی‌که کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس با تحقیقات مدون نشان داده‌اند که طرح ساماندهی هیچ بار مالی ندارد، فرافکنی و به تاخیر انداختن کار است.

او ادامه می‌دهد: انتظار داشتیم رئیس مجلس زمان دقیق تصویب و اجرای طرح را مشخص کند نه اینکه دوباره به فکر اقناع دولت باشد یا بخواهد در جهت همدلی با مدیران دولتی حرکت کند و هزاران نیروی شرکتی سراسر کشور را دوباره معطل و سرگردان کند.

به گفته احمدی، وجود و حضور پیمانکاران، عامل اصلی اتلاف منابع دولتی و ملی‌ست. با تبدیل وضعیت شدن نیروها از هدر رفت منابع و اعتبارات جلوگیری می‌شود، بنابراین نباید به هیچ بهانه‌ای طرح را معطل بگذارند. او اضافه می‌کند: وقتی اکثریت نمایندگان مجلس با تصویب طرح موافقند، چه دست‌هایی در کار است تا کار به سرانجام نرسد؟ انتظار داریم کار تصویب طرح قبل از اتمام آبان به پایان برسد. توقع ما از مجلس این است که با قاطعیت طرح را با فوریت بالا به صحن بیاورند و مقدمات تصویب آن قبل از پایان ماه جاری را فراهم کنند.