نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره دیدار با وزیر کار گفت: مقرر شد کارفرمایان در اتاق فکری که برای شناسایی و رفع موانع تولید است، حضور یابند.

علی‌اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: در این جلسه علاوه بر این، راهکارهایی برای حل مشکلات تولید ارائه شد.

وی گفت: یکی از موضوعاتی که در جلسه با وزیر کار مطرح شد، رسیدگی به قانون سخت و زیان‌آور بود. بعضی از مشاغل  نباید در لیست سخت و زیان‌آور باشند. این مسأله باعث می شود که نیروی کار با 20سال درخواست بازنشستگی دهد و از کار خارج شود و در آینده‌ای نه چندان دور بحران نیروی کار ماهر را خواهیم داشت.

وی حل مشکلات تولید را ضروری خواند و تأکید کرد: در صورت رفع موانع در مسیر ایجاد شغل می‌توان کسب و کار را رونق داد .در ایجاد اشتغال علاوه بر کاهش نرخ بیکاری باید توسعه صادرات و ارزآوری برای کشور در نظر گرفته شود.

آهنی‌ها ادامه داد: 92درصد کارگاه‌های کشور زیر 10 نفر هستند. حجم عمده اشتغال کشور متعلق به کارگاه‌های خرد و کوچک است. مشکل اصلی این واحدها علاوه بر نقدینگی این است که حمایت از این بخش که بزرگ است، بسیار اندک است. به طور مثال تسهیلات بانکی تنها به 5 تا 6درصد از این 92درصد اختصاص یافته است. نظام بانکی در پرداخت تسهیلات با صنایع بزرگ همکاری دارد و حمایتی از صنایع کوچک نیست در صورتی‌که بخش عمده‌ای از اشتغال متعلق به صنایع خرد و کوچک است.