مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ۲۶۰هزار و ۵۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان اعلام کرد: ۲۵درصد از این بانوان سرپرست خانوار شرایط اشتغال به کار را ندارند.

نرجس خاتون اسعدی در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: به منظور تأمین هزینه‌های اولیه زندگی افراد و خانواده‌های تحت پوشش، ماهانه مبلغ ثابتی براساس بعد خانوار به خانواده‌های تحت پوشش به عنوان مستمری پرداخت می‌شود که حداقل مبلغ این مستمری ۴۲۰هزار تومان و حداکثر یک میلیون و ۳۲۰هزار تومان است.