عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: افزایش حقوق‌ها در برابر رشد تورم در یک اندازه نیست و نمی‌تواند راهکار درست و منطقی در کنترل تورم باشد.

علی‌اصغر عنابستانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت در مورد رسیدن خط فقر به ۲۰میلیون تومان گفت: باید نظرات کارشناسی براساس ادله کافی در مورد خط فقر ارائه شود. خط فقر براساس هزینه‌های یک فرد برای حداقل‌های زندگی تعیین می‌شود و براساس شرایط هر استانی تغییرپذیر است، نمی‌توان با تعیین رقمی، خط فقر را در استانی مشخص کرد چرا که نوع هزینه‌ها در زندگی افراد با یکدیگر متفاوت است.

وی تاکید کرد: هر میزان انتظارات افراد از زندگی به هم شبیه‌تر باشد نارضایتی کمتری ایجاد می‌شود، بر این اساس باید تورم به قدری کاهش یابد که توقعات افراد از زندگی شبیه هم باشد تا شاهد کاهش فاصله طبقاتی بین مردم باشیم.

عنابستانی افزایش حقوق کارکنان را حلال مشکل تورم ندانست و گفت: قشر اندکی از جامعه ما کارمند هستند و افزایش حقوق تنها شامل حال اندکی از جمعیت کشور می‌شود. همچنین در نظر داشته باشیم افزایش حقوق‌ها در برابر رشد تورم در یک اندازه نیست و نمی‌تواند راهکار درست و منطقی در کنترل تورم باشد. این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت باید با افزایش تولید چرخ‌های اقتصادی کشور را به حرکت درآورد تا شاهد کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم جامعه باشیم. در شرایطی که تورم بالای ۴۰درصدی را تجربه می‌کنیم پرداخت یارانه و بسته معیشتی، افزایش حقوق‌، تزریق پول و... نه تنها درمان وضعیت اقتصادی نامناسب نیست بلکه مسکن درمانی در مقطعی از زمان هم نخواهد بود.