رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: شرکت بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی، قرارداد خود را با تعدادی از بیمارستان‌ها لغو کرده در حالی‌که این موضوع خلاف تعهدات است.

علی دهقان‌کیا در گفت‌وگو با مهر گفت: بیمه آتیه‌سازان یک‌سری از قراردادهای بیمارستان‌ها را لغو کرده است. با پیگیرهایی که انجام دادیم مشخص شد با توجه به افزایش هزینه‌های درمانی، این قرارداد لغو شده که خلاف تعهدات این شرکت بیمه‌ای با تأمین اجتماعی است و باعث سردرگمی بازنشستگان و مستمری‌بگیران شده است.

وی تاکید کرد: از این شرکت بیمه‌ای انتظار داریم خسارت‌های درمانی بیمه‌شدگان و بازنشستگان را پرداخت کند و چنانچه بیمه آتیه‌سازان به تعهدات خود عمل نکند از این شرکت شکایت می‌کنیم.

دهقان‌کیا از مدیرعامل تأمین اجتماعی خواست تا هرچه سریع‌تر مشکلات درمانی بازنشستگان را در شرایطی که این افراد از نظر حقوقی و معیشتی در تنگنا هستند، برطرف کند.

وی با اشاره به اینکه پایان آبان ماه مهلت قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی به اتمام می‌رسد، گفت: کانون عالی بازنشستگان و سازمان برای بیمه تکمیلی سال آینده بازنشستگان با چندین شرکت بیمه‌ای وارد مذاکره و رایزنی می‌شوند.