جمعی از کارگران کارخانه کیش چوب از شرایط دشوار زندگی خود در نتیجه‌ عدم دریافت چندین ماه حقوق خبر دادند و گفتند: در این اوضاع اقتصادی که قیمت اجناس تا این حد گران شده، حقوق کارگران کیش چوب سه ماه به تاخیر افتاده است.

این کارگران به ایلنا گفتند: در آخرین پیگیری‌ها، مسئولان شرکت وعده کرده بودند هر ماه یک حقوق به حساب کارگران واریز می‌کنند اما در حال حاضر بیش از 40 روز از آخرین پرداختی گذشته و کارگران در انتظار دریافت حقوق هستند.

این کارگران با بیان اینکه حدود ۳۰ کارگر در کارخانه چوب کیش شاغل هستند که اکثرا از شهرها و استان‌های مختلف کشور برای کار به این کارخانه واقع در جزیره کیش مهاجرت کرده‌اند، افزود: هر کدام از ما کارگران دور از خانوادهایمان در حالی در این واحد مشغول کاریم که قرار بود بخش زیادی از درآمدمان را برای خانوادهایمان ارسال کنیم اما حداقل دریافتی ما کفاف مخارج خوراک خودمان را هم نمی‌دهد چه برسد به خانواده‌هایمان.