مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری تا پایان خرداد 1401 برابر 162هزار و 491 نفر بوده است. به گزارش توسعه ایرانی، مطابق آمار اعلام شده، تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال 99 حدود 221هزار و 229 نفر بوده که این رقم در پایان سال 1400 به 186هزار و 422 نفر رسیده است. اکنون تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت کار حدود 162هزار و 491 نفر است.